Tre dödsfall per år är tre för mycket

Publicerad: 9 februari, 2018

Tre dödsfall per år är förstås tre för mycket. Det finns hjälpmedel som gör schakt- och brunnsarbete säkrare, kanske också i kombination med en annan attityd, menade Seth Lundgren, VD för Kojapo, när han föreläste vid SVTF:s teknikträff.

Tre dödsfall per år är förstås tre för mycket. Det finns hjälpmedel som gör schakt- och brunnsarbete säkrare, kanske också i kombination med en annan attityd, menade Seth Lundgren, VD för Kojapo, när han föreläste vid SVTF:s teknikträff.

Tre dödsfall, 100-200 olyckor, fem till tiotusen tillbud. Och allt detta varje år på grund av bristande säkerhet i arbete med brunn och schakt. De siffrorna kunde Seth Lundgren, VD för Kojapo visa för deltagarna på STVF:s teknikträff vid Arlanda.

Tre dödsfall är förstås tre för många. Och i många fall sker de helt i onödan när vi struntar i säkerhetsfrågorna.
Och dödsolyckor inträffar redan på ett par meters djup då grävning skett och massorna lagts upp på kanten till det grävda hålet.
- En kubikmeter jord väger ungefär 1 800 kilo. Att lägga upp sådana tyngder utan att säkra är förstås helt oacceptabelt, menade Seth Lundgren.
Det finns många olika faktorer som påverkar säkerhetsriskerna. En sådan sak är klimatpåverkan, när det regnar mer än normalt, eller när vädret pendlar mellan torr och regnperioder. Det finns förstås lagar, avtal och normer som ska vara uppfyllda för att säkerheten ska vara enligt alla regler.
- Här finns det många riskfaktorer som påverkar, enskilt eller tillsammans. Det måste till noggranna beräkningar för att arbeta helt säkert. Schakten (gropen) är en konstruktion som skall ha en beräknad hålfasthet.
Seth Lundgren visade sedan prov på utrustningar som säkrar schakt och grävarbeten. Det finns spontsystem som förebygger risken att begravas i rasande schaktmassor.
- Och det som vid första anblicken ser ut som en kostnad kan i själva verket bli en vinnande investering, både i en tryggare och säkrare arbetsplats och i ett miljövänligare arbetssätt, menade Seth Lundgren.
När det gäller arbete i slutna utrymmen finns det andra säkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, enligt lagar och normer. Saker som om det finns gas, om det finns risk för fall, om det går att evakuera. Också här finns det förstås hjälpmedel att skapa en säkrare arbetsplats, som säkerhetssele eller gasvarnare, samt fläktar att blåsa in frisk luft i utrymmen.
- Tyvärr blir vi inte bättre för varje år när det gäller att arbeta säkert. Men jag tror att om fler rapporterade om incidenter så skulle vi kunna nå förbättringar som i slutänden leder till färre allvarliga olyckor, säger Seth Lundgren.

Text och foto: Jan Bjerkesjö