Samverkan avgörande för utveckling

Publicerad: 31 januari, 2023

Ju fler som engagerar sig och vill samverka med andra för att hitta nya lösningar desto snabbare kan en bransch utvecklas och skapa mervärde för de som jobbar i den. Bland rörinspektörer fastighet behövs därför ett större engagemang från fler för att utveckla det området vidare.

Det förklarar Göran Nilsson som är del i STVF’s arbetsgrupp. I arbetsgruppen är han den som jobbar mest inom delarna med rörinspektion i fastighet, något han hoppas ska kunna förändras på sikt. Övriga personer i arbetsgruppen är mer inriktade på rörinspektion i markförlagda ledningar, genom kommunala VA-huvudmän och rörinspektörer.

-        Vi behöver bli fler som jobbar tillsammans med att utveckla teknikområdet och stärka vårt varumärke. Är vi fler tillsammans är det också lättare att påverka leverantörer så de utvecklar nya och mer avancerade verktyg, något som i sin tur effektiviserar och höjer värdet på de jobb vi gör. Men det är ingenting man kan göra var och en på sitt håll, det måste vi göra många tillsammans. Det är lättare att jobba tillsammans fler mot samma mål, då kan man dela på arbetsuppgifter som för branschen och tekniken framåt.

Ökad kvalitetssäkring

Han tar den uppdaterade handboken T25 som ett exempel på kvalitetsverktyg som STVF utvecklat inom arbetsgruppen och som kommer betyda mycket för att underlätta för både beställare av rörinspektioner i fastigheter och de rörinspektörer som utför jobbet.

-        När alla följer mer standardiserade sätt att jobba blir det både bättre och mer effektivt. En högre kvalitet på jobbet ökar efterfrågan på våra tjänster och skapar en positiv spiral för branschen.

Göran Nilsson återkommer till att rörinspektör fastighet är ett betydligt större område än rörinspektör mark och ändå är det bara han som sitter i STVF’s arbetsgrupp tillsammans med betydligt fler med rörinspektion av markförlagda ledningar som fokusområde.

-        Jag tror det kan vara av ekonomiska skäl, man anser inte att man har råd att avsätta tid för den typen av engagemang. Men ett sådant resonemang håller inte, för om vi tillsammans bidrar till att tekniken utvecklas kan vi alla i nästa steg göra ett mer effektivt jobb och tjäna mer.

Värdefullt att dela kunskap

Går man vägen framåt ensam är det lätt att missa nya idéer och lösningar som kommer fram på andra håll vilket gör att man själv hamnar i bakvattnet.

-        Att dela kunskaper med varandra är det som utvecklar branschen vidare mest effektivt. Det handlar både om samverkan inom branschen och med andra parter som högskolor och universitet. Att samla den empiriska kunskap vi alla får på fältet och kombinera den med nya kunskaper som tas fram på högskolor och universitet ger en dynamisk utveckling framåt.

Hoppas på ökat engagemang

Med ökad digitalisering och automatisering krävs också en ökad samverkan mellan olika typer av teknikområden och många olika experter behöver samverka för att skapa nya effektiva lösningar. Det är ett av skälen till att samverkan inom branschen är så viktig, ensam klarar man inte av att ta till sig allt det nya.

-        Det jag hoppas på är därför att fler av mina kollegor vill engagera sig i STVF då det är det enda forumet som samlar rörinspektörer för både mark och fastighet. Blir vi fler från fastighet i arbetsgruppen kan vi också driva på utvecklingen inom just vår bransch, det är lite svårt att göra det ensam.

Ett exempel på teknikutveckling som skett i branschen är exempelvis nya spol- och satellitkameror samt recyclingbilar som först renar avloppsvattnet och sedan använder det för att spola ledningarna.

-        Den nya tekniken spar både tid och pengar och gör arbetet både ännu mer effektivt och lönsamt. Den typen av nya lösningar skulle kunna bli fler om vi är fler som går samman och byter idéer och erfarenheter och i samverkan med leverantörer skapar mer effektiva verktyg.

Känner du ett driv för, eller känner du någon som skulle passa att vara med i STVF’s arbetsgrupp med fokus på att ta rörinspektion i fastighet framåt och vidare in mot framtiden så hör av er till STVF’s kansli med kontaktuppgifter och lite kort om dig själv och vad du kan bidra med till arbetsgruppen på:

kontakt@stvf.se

Observera att STVF är en arbetsgrupp som ligger inom SSTT som i sig är en ideell medlemsförening och en stor del av arbetet sker på ideell basis. Ideell ur perspektivet att personerna i arbetsgruppen jobbar dagligdags i ett medlemsföretag, får sin lön därifrån och medlemsföretaget i sin tur tillhandahåller personernas arbetstid till förmån för SSTT’s och/eller STVF’s arbetsgrupper, som en del i den egna ambitionen att kunna vara med och styra utvecklingen inom branscherna.