Uppgraderingen av STVF’s kursverksamhet nu i mål

Publicerad: 17 november, 2022

Bild: Karin Lundwall Welin

Bild: Karin Lundwall Welin

Den första kursen som ges digitalt pågår just nu och avser rörinspektör mark. Det är ett omfattande arbete som utförts av arbetsgruppen med både uppgraderat kursmaterial, digitaliseringen av utbildningsmomenten samt tentamina för auktorisation.

De digitala kurserna genomförs under ett antal halvdagar vilka varvas med lärarledda pass, interaktivitet och grupparbeten. Kursen avslutas med att deltagaren genomgår en kunskapskontroll på utsatt ort i Sverige. Efter genomförda kursdagar erbjuds deltagaren att avlägga tentamen för auktoriserad rörinspektör.

-        Auktorisationen intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av den aktuella behörigheten i ID06 system. Behörigheten är personlig och giltighetstiden är 5 år, förklarar Christer Silver Holmberg, medlem av STVF’s arbetsgrupp.

Interaktiv kurs med hög kvalitet

Kursdeltagarna loggar in på kursen via en teamslänk, men kursen sänds via en studio för att ge deltagarna bästa möjliga ljud och bildkvalitet.

-        Vi har lagt mycket arbete på att se till att kursen ger kursdeltagarna likvärdig utbildning som när den gavs fysiskt. Deltagarna kan när som helst under föreläsningen ställa frågor via en chatt och de direktsända föreläsningar blandas under kursen med interaktivt deltagande och grupparbeten som arrangeras via digitala grupprum.

Samtliga föreläsningar hålls live av lärare som alla har väldigt god erfarenhet inom branschen. I den pågående kursen för rörinspektör mark är kursmaterialet reviderat och anpassat efter Svenskt vattens publikation P122, vilken även ingår i kursmaterialet.

Nu erbjuds tentamen på tre orter

En viktig nyhet efter uppgraderingen av kursverksamheten är att tentamenstillfällen nu erbjuds på tre orter i Sverige för att underlätta resvägen för deltagarna. (Umeå, Stockholm och Kungsbacka), tidigare var alla tvungna att åka till Enköping för sin tentamen. Tentamen arrangeras även vid fler tillfällen under året än tidigare.

-        Vi har nu även sammanfört tentamenstillfällena för både de som ska skriva tentamen efter avslutad kurs och för befintliga rörinspektörer som ska avlägga uppgraderingstentamen. Uppgraderingstentamen behöver avläggas vart 5:e år med minst godkänt resultat för att en befintlig behörighet ska kunna bibehållas. Medlemskap i SSTT behövs också för att den som innehar behörigheten ska ingå i STVFs register över auktoriserade rörinspektörer, förklarar Christer Silver Holmberg

Vid tentamenstillfället har STVF valt att tills vidare arrangera samtliga provtillfällen digitala, men i övervakad lokal att kunna garantera att nämnd person verkligen är den som sitter vid datorn på vilken tentamen skrivs. Det innebär att tentamen avläggs på av deltagaren egen medtagen laptop via länk som delges av provövervakaren vid det utsatta tentamenstillfället. Deltagaren meddelas sitt resultat direkt vid inlämnandet av provet.

Nästa tentamenstillfällen den 29/11 samt den 30/11

Nästa planerade tentamenstillfällen är den 29/11 i Stockholm och den 30/11 i Kungsbacka, och från och med då kommer också tentamen för auktoriserad rörinspektör mark vara helt anpassad till publikationen P122.

-        Priset för både kurserna och uppgraderingstentamen har höjts efter uppgraderingen av kursverksamheten. För även om mycket av arbetet har genomförts av ideellt av STVFs arbetsgrupp så innebär utvecklingar omkostnader, vilka medför att man måste revidera prisbilder.

Bara att nu erbjuda tre tentamensorter i stället för en, med omkostnader för lokaler, tentamensövervakare etc, samt oftare under året kostar naturligtvis mer än tidigare.

-        Men vi är övertygade om att de fördelar som uppgraderingen av kursverksamheten ger med bland annat minskade resekostnader och mindre frånvaro från arbetet väl täcker de ökade kostnaderna, avslutar Christer Silver Holmberg.

 

Bild: Karin Lundwall Welin

Bild: Karin Lundwall Welin