STVF - Första digitala kurstillfället för auktoriserad rörinspektör mark

Publicerad: 1 november, 2022

För att underlätta för fler att gå kurserna till auktoriserad rörinspektör för mark respektive fastighet har STVF anpassat kurserna till digital form, i samband med det har även kursmaterialet uppdaterats. Den första digitala kursen avser rörinspektör mark och kommer ges under november.

Utbildningens syfte är att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 400 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen och Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité.

Från och med 2012 delades utbildningen och auktorisationen upp i två separata delar. En kurs och auktorisation inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs och auktorisation för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

En av nyheterna i det nu uppdaterade kursmaterialet för rörinspektör mark är att det baseras på P122 i stället för som tidigare P93.  Det som främst skiljer P122 från P93, är att det finns mer tips och råd för ledningsnätsägare inför beställning och avrop av rörinspektioner och att den innehåller en del nya referensbilder för observationer. 

Under kursen går man igenom många olika delar som är av vikt för att få en auktorisation som rörinspektör mark, alltifrån syften med rörinspektion och förfrågningsunderlag/anbud/kontrakt till renoveringsmetoder och olika inspektioner.

Kursen erbjuder lärarledda föreläsningar blandat med interaktivt deltagande samt diskussioner/arbeten via digitala grupprum. Lärarna på kursen arbetar alla själva inom branschen och har lång erfarenhet inom sitt yrke. Under kursen i november är lärarna: Christer Silver Holmberg, Hans-Åke Mähler, Philip Hellström, Anne Adrup, Li Sjöborg samt Peter Nyby.

Tid och plats 

Kursen arrangeras förmiddagar - Tisdag 8/11, Onsdag 9/11, Tisdag 15/11, Onsdag 16/11, Tisdag 22/11, Onsdag 23/11. Deltagande sker digitalt via egen dator.

Tentamen, förkunskaper och utrustning

Efter kursdagarna avläggs tentamen på utsatt ort i Sverige. Datum och plats för detta meddelas vid kursstart.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll, inlämnat intyg gällande arbetslivserfarenhet samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången kurs. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system

Förkunskaper för kursen Autoriserad rörinspektör mark är:

  • Ett år i branschen är ett krav för utfärdande av auktorisationen (Intyg krävs inför utfärdande av auktorisation)
  • Fördel om man har viss kännedom om rörinspektion inför kursen
  • Relevant kunskap om den tekniska utrustning som används
  • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT - Personligt medlemskap i SSTT krävs vid auktorisering

Krav på utrustning – snabb och stabil uppkoppling, lugn bakgrund som erbjuder god studiemiljö, headset för bra ljud både vid föreläsningar samt vid grupparbeten. Under pågående föreläsningar kan frågor ställas via chatten. Interaktion kommer även att ske via Mentimeter, vilket innebär att det kan vara praktiskt med en smart telefon till hands under föreläsningarna. Genomgång av funktionerna kommer att ske vid kursstarten.

Kontaktperson - STVFs kansli  kontakt@stvf.se

Anmälan

Mer information samt anmälan finns på https://www.sstt.se/index.php?special=event&id=223