TV4-formatet låter vänta på sig

Publicerad: 27 oktober, 2022

Sedan ett år tillbaka finns Svenskt Vattens publikation ”P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark” att tillgå och i samband med det har även överföringsformatet uppgraderats från TV3 till TV4, men ännu så länge finns ingen som erbjuder TV4-formatet vid rörinspektioner.

Det konstaterar Christer Silver Holmberg, utredningsingenjör på Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) samt medlem i SSTT's styrelse, och undrar en del över varför det är så.

-        Innan P122 färdigställdes var materialet ute på remiss hos leverantörer av både verksamhetssystem och inspektionsprogramvaror så de har varit mycket medvetna om att det har varit på gång under en längre tid. Jag hade nog förväntat mig att de skulle vara mer på tårna och vara beredda att leverera och att ta emot enligt TV4-formatet när väl publikationen kom förra året, men så vitt jag vet finns det ännu ingen som gör det.

TV3-formatet klarar inte nya mätningsdata

P122 ersätter den tidigare publikationen P93 och mycket känns igen från den tidigare versionen. Men just överföringsformatet är en av de saker som har uppgraderats, anledningen är att det tidigare formatet TV3 inte kan hantera deformationsmätning, men det kan numer hanteras i TV4.

-        Det vi som beställare vill kunna göra är att både samla in data och sedan spara den med geografisk koppling så vi vid exempelvis en tioårs-kontroll kan gå tillbaka och jämföra med äldre data, och då helst genom ett kartverktyg med alla mätningar ”taggade” på rätt ledning, på rätt plats rent geografiskt. Överföringsformatet TV3 kan hantera det för själva rörinspektionen och lutningsmätningar och även brunnsinspektioner (men har hittills inte sett någon brunnsinspektion levereras i TV3, men kan ju vara att det inte är så utbrett och inte används så ofta). Men deformationsmätningar med exempelvis laser klarar TV3 inte alls. Det går att spara den typen av mätningar i en mapp men inte med någon bra geografisk koppling.

Ingen kan leverera enligt TV4-formatet

För att kunna möta behovet av att kunna hantera och spara fler typer av mätningsdata måste det finnas både inspektionsprogramvara och GIS-system som kan användas för att ta emot och leverera TV4-filer och resultat enligt P122.

-        Hittills verkar det dock inte finnas vare sig det ena eller det andra och jag frågar mig varför. Man kan flyga till månen och tillbaka men inte få in TV4-formatet i GIS-programmet, säger Christer Silver Holmberg med ett leende.

Ramavtalen kan behöva uppdateras

En del av problemet finns antagligen även hos ledningsnätsägarna själva som har skrivit ramavtal där de specificerat att TV3-formatet ska användas, men då kan man bara gå in och göra en mindre uppdatering i det avtalet så att kraven blir på TV4-format inför och i nästa upphandling.

-        Det bästa är att i ramavtal bara ställa krav på ”leverans enligt gällande publikation från Svenskt Vatten” så klarar man uppdateringar som kontinuerligt sker. Det sker ju en ständig utveckling inom rörinspektionsområdet och alla borde ju vilja följa med i den utvecklingen och anpassa sin teknik efter det senaste, avslutar han.

 

PS - SSTT.se kommer återkomma med uppföljningsartiklar där vi intervjuar leverantörer av både inspektionsprogramvaror och verksamhetssystem för VA-huvudmän (GIS-system) om hur de ser på utvecklingen mot TV4-formatet.