Smarta vattenmätare för en mer hållbar vattenanvändning

Publicerad: 22 juni, 2021

Emelie Ekström och Sonia Sivadasan, Kungliga Tekniska Högskolan.

Emelie Ekström och Sonia Sivadasan, Kungliga Tekniska Högskolan.

Sonia Sivadasan och Emelie Ekström har i sitt examensarbete på KTH undersökt vilka hinder och möjligheter det finns för en storskalig implementering av smarta vattenmätare i Sverige. De har också listat en rad råd till organisationer som vill inleda arbetet.

– Ett hinder är att smarta vattenmätare i dagsläget är mycket dyrare än mekaniska mätare. Detta gör att det kan vara svårt för organisationer med mindre resurser att installera tekniken eftersom investeringskostnaderna blir mycket högre än för mekaniska vattenmätare.

Många olika mätare att välja mellan
De har intervjuat personer från tre olika delar av den svenska VA-sektorn: VA-bolag, producenter av smarta vattenmätare och branschorganisationen Svenskt Vatten för att få olika perspektiv på smarta vattenmätare och hur de ser på en storskalig implementering av tekniken.

– Ett annat hinder är att det kan vara väldigt svårt för en organisation att veta vilken teknik man ska välja. Det kan bero på flera saker, exempelvis problem med kompabilitet, risk för inlåsningseffekt hos en enda tillverkare, samt det faktum att det finns så många olika mätare och lösningar att välja mellan.

Mer exakt avläsning
Men det finns också många möjliggörare för installationen av smarta vattenmätare i Sverige. Sonia Sivadasan och Emelie Ekström listar de tre viktigaste möjliggörarna för att driva på implementeringsprocessen.

– Den svenska VA-sektorn är öppen och man hjälper gärna varandra när det kommer till att dela erfarenheter och tips om implementering av de smarta vattenmätarna. Ytterligare en möjliggörare vi identifierat är att smarta vattenmätare som teknik skapar många möjligheter jämfört med mekaniska mätare genom bland annat läcksökning samt automatisk och mer exakt avläsning. Slutligen verkar smarta vattenmätare generellt vara en accepterad teknik inom VA-sektorn och många ser det som en självklarhet i framtiden, något som också möjliggör en storskalig implementering.

I sitt arbete har de listat ett antal råd till organisationer som vill installera smarta vattenmätare:

  • Det finns ingen one-size-fits-all lösning – Den bästa lösningen för en organisation behöver inte nödvändigtvis vara den bästa lösningen för en annan organisation. Det är bra att använda pilotprojekt för att se vilken teknik som passar ens egen organisation bäst.
  • Se till att ha en fungerande lösning för dataöverföring – De största fördelarna kommer när man kan överföra data automatiskt oftare än en gång i veckan eller en gång varannan vecka, som ofta är fallet om man använder drive-by eller om man monterar antenner på sopbilar.
  • Var inte rädd för ny teknik – Man kan få hjälp av de som kommit längre i implementeringsprocessen. Vänta inte på att den bästa mätaren kommer till marknaden eftersom det alltid kommer att komma bättre vattenmätare med mer funktionalitet.
  • Dra lärdomar från andra branscher – De branscher som har kommit längre med implementeringen av smarta mätare har ofta stött på flera av de hinder som vattensektorn nu står inför när det kommer till implementeringen av smarta vattenmätare. Därför finns det mycket att lära sig från exempelvis energisektorn.

Hur tror ni att det kommer att se ut i Sverige om 10 år när det gäller smarta vattenmätare? Kommer de att finnas i alla hushåll?

– Vi tror att de flesta kommuner då kommer ha installerat smarta vattenmätare i de hushåll som är anslutna till det kommunala vattennätet. Vattenmätare ska enligt lag bytas ut vart tionde år, vilket betyder att alla mätare som sitter ute idag kommer att vara utbytta om ett decennium om inget förändras i lagstiftningen. Detta, i kombination med att de allra flesta som byter sina vattenmätare idag byter till smarta vattenmätare och inte mekaniska, gör att vi tror att majoriteten av alla hushåll faktiskt kommer att ha en smart vattenmätare om 10 år.

Examensarbetet har gjorts med koppling till Mistra InfraMaints projekt 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur. Handledare har varit projektets doktorand Amelie Bennich och projektledare professor Mats Engwall, KTH.

Läs mer

Läs mer om smarta vattenmätare:

VA Syd installerar smarta mätare

Framtidens smarta VA-ledningsnät – lägesrapport 2019 (Svenskt Vatten)