Målet nå 8 procent vattenförluster med smarta vattenmätare

Publicerad: 31 maj, 2021

Resultatet från insamlad data från vattenmätare och andra sensorer används för att hitta läckor, identifiera vattenspill och kvalitetsproblem och skicka information till kunder. Bild lånad av Vinnova-projektet ”Future City Water”.

Resultatet från insamlad data från vattenmätare och andra sensorer används för att hitta läckor, identifiera vattenspill och kvalitetsproblem och skicka information till kunder. Bild lånad av Vinnova-projektet ”Future City Water”.

För ett halvår sedan, oktober 2020, började VA SYD byta ut mekaniska vattenmätare till digitala med fjärravläsning. 

- Mätarna använder LoRaWAN-kommunikation vilken passar bra in i vårt arbeta att koppla upp vårt ledningsnät mer och mer. Vi har över 500 mil dricksvatten-, avlopp- och dagvattenledningar och över 9.000 brandposter, 60.000 nedstigningsbrunnar, 70.000 ventiler med mera. Det är en stor infrastruktur som behöver övervakas bättre och där är IoT-teknik en möjliggörare, säger Simon Granath, utvecklingsingenjör och projektledare för VA SYDs projekt med smarta mätare.

I samarbete med Dahls partner i projektet, Netmore och Ambiductor, ska nya ”smarta” mätare, infrastruktur och mätinsamling nu komma på plats och anpassas för att möta framtidens krav på noggrann mätning, förbättrad kontroll och kostnadseffektiv kommunikation.

Tillsammans med Ambiductor, som är en av Europas första mätarleverantörer av smarta mätare med LoRa-kommunikation, och Netmore, som är en av Sveriges ledande aktörer och operatörer av LoRa-WAN i smarta städer, erbjuder projektet en kompetent och konkurrenskraftig helhetslösning. Den nya kommunikationsinfrastrukturen kommer inte enbart att kunna hantera VA SYDs vattenmätare, utan även en mängd andra typer av sensorer och utrustningar inom VA SYDs geografiska område.

 

Kort startsträcka
- Eftersom LoRa-nätet i regionen redan innan varit bra utbyggt har startsträckan varit kort. Genom Dahl, som vann vår upphandling, och deras samarbetspart Netmore möjliggjordes ett utbyte av antenner mellan organisationer istället för att alla ska äga sitt egna nätverk, säger Simon.

- När det gäller digitala vattenmätare går arbetet långsammare än planerat på grund av Corona och än så länge har vi installerat ungefär 1.500 mätare. En stark majoritet av dessa mätare är installerade i källare och centrala delarna av Malmö och Lund där det är som störst utmaning att få täckning och resultaten har varit väldigt bra än så länge. Vi arbetar löpande med att förbättra dataflödena och bygga upp en infrastruktur där kunder kan ta del av sin data, bland annat genom VA SYDs ”mina sidor” men också att kunder ska kunna få datan exporterad till valfritt system eller app.

Mätdatan från vattenmätarna kommer internt även till användning i andra system som VA SYD just nu implementerar för att upptäcka vattenläckor. 

 

Mål 8 procent vattenförluster
- Vi har ett mål om att nå 8 procent vattenförluster till 2025 och även mål om att inspirera våra kunder för en bättre miljö och vattenmätarna är en väldigt viktig pusselbit i det arbetet. För att vi ska få fjärravläsning på stor del av förbrukningen hos kunder har vi parallellt med det normala utbytestakten även initierat ett sidoprojekt för att prioritera upp storförbrukare. Av våra 65.000 kunder står 2900 för mer än hälften av de debiterade flödena och målet är att under 2022 ha fjärravläsning på alla dessa.  

Utvecklingsingenjörerna Simon Granath och Victor Pelin fick förra året New Generation-priset från Föreningen Vatten för sina insatser kring digitalisering och AI inom vattenindustrin.

De leder även ett digitaliseringsprojekt i Veberöds i östra delen av Lunds kommun där en testbädd etablerats för läcksökningsteknik med artificiell intelligens. På ett vattenledningsnät som täcker drygt 5.000 invånare görs tester och hydrauliska modeller med simuleringar. 70 procent av vattenmätarna i Veberöd är dessutom redan fjärravlästa. Resultaten kommer sedan att skalas upp och omfatta också de andra kommunerna i VA SYD; resten av Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma.

 

Förväntat och aktuellt flöde
Ett  spanskt AI-system som via Siemens anpassats till förhållandena och villkoren i VA Syd bygger upp en tidskurva som visar ett förväntat flöde och förbrukning utifrån historiska data. Till detta läggs en aktuell kurva och när avvikelsen blir för stor går ett larm.

VA SYD har den första installationen i Sverige av systemet. På Simons och Victors önskelista står att kunna förutspå och planera underhåll så att investeringsplanerna blir så effektiva som möjligt. Något som nog hela VA-branschen skriver under på.

Läs även VA SYD tar steget över till smarta vattenmätare och IoT-kommunikation