Målsättning publicera P122 före inspektörskurs

Publicerad: 7 maj, 2021

Remisstiden för Svenskt Vattens kommande publikation om TV-inspektion P122, som kommer ersätta P93, gick ut i mitten av april och de synpunkter som kom in håller nu på att hanteras. 

Det rör sig främst om förtydliganden samt mindre kompletteringar och justeringar, det vill säga inga stora förändringar jämfört med remissversionen. Parallellt med de sista ändringarna tar projektgruppen fram en uppdaterad beskrivning av TV3-formatet som kommer att benämnas TV4. 

Målsättningen är att P122 ska publiceras innan nästa inplanerade kurs för inspektörer, som är i mitten av oktober.