Min vardag - Hans-Åke Mähler, Vakin

Publicerad: 26 april, 2021

Hans-Åke Mähler. Foto Vakin

Hans-Åke Mähler. Foto Vakin

Hans-Åke Mähler har en lång erfarenhet av branschen han jobbat i sedan 1987. I dag är han arbetsledare på ledningsnät på Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr, som jobbar på uppdrag av Umeå, Nordmaling och Vindelns kommuner.

 

Hans-Åkes erfarenhet går alltså tillbaka till 1987 när det gäller branschen.

- Jag har gått bygg- och anläggningsteknisk linje och jobbat i branschen först som anläggare och rörläggare. 2005 fick jag chansen att utbilda mig till rörinspektör på STVFs kurs och jobbade på Peab som auktoriserad rörinspektör med hela Norrland som arbetsplats till 2013 då jag började på VAKIN, dåvarande UMEVA. Jag jobbade till största del med beställning och utvärderingar av rörinspektioner.

- 2015 bytte jag tjänst inom VAKIN till underhållsplanerare, fortsatt med rörinspektionsrelaterade jobb, men även med långsiktig planering av ledningsnätet. 2018 bytte jag tjänst igen till arbetsledare på ledningsnät och har ett arbetslag som gräver och lagar läckor, nya serviser mm. Jag har även den nya underhållsplaneraren i mitt gäng så kopplingen till rörinspektionen finns kvar.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- En vanlig dag för mig börjar med att jag startar VA-banken, vårt planeringsverktyg. Vi får och kollar meddelanden i det verktyget för att se om det kommit in några akuta jobb som måste planeras in. Sedan pratar jag med mitt arbetsgäng via telefon för att uppdatera mig och dom om det kommit nya uppgifter om uppdragen. Jag beställer även kabelutsättning och beställer grävtillstånd från kommunen och Trafikverket för kommande jobb. Och som arbetsledare har jag även personalfrågor och fakturor att handskas med.

- På grund av pandemin har vi ställt om och jobbar mer digitalt idag än tidigare och träffas inte lika ofta nuförtiden och jobbar mycket via telefonkontakt och Teamsmöten.

 

Vad är du mest upptagen av i ditt arbete just nu?

- Just nu ska vi igång med årets lönerevisioner så det är det som står på agendan just nu.

 

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt arbete?

- Arbetskamraterna och att vi jobbar med samhällsnyttig tjänst och med kunder på olika arbetsplatser som oftast är väldigt nöjda med arbetet vi utför vid vattenläckor 24/7.

 

Vad tycker du är den viktigaste frågan för SSTT/STVF  just nu?

- Just nu är det uppdateringen av P93 och för personlig del går jag en utbildning inom schaktfritt i Svenskt Vatten/SSTTs regi för att senare utbilda mig till kursledare i detta.

 

Läs mer om Vakin här