Smarta vattenmätare i fokus för exjobbare

Publicerad: 25 februari, 2021

Emelie Ekström och Sonia Sivadasan, KTH.

Emelie Ekström och Sonia Sivadasan, KTH.

Det känns givande att få vara med och göra VA-sektorn mer hållbar genom att se till att vattenanvändningen blir mer ansvarsfull. Därför gör Emelie Ekström och Sonia Sivadasan sitt exjobb kopplat till Mistra InfraMaint.

Emelie och Sonia studerar både det femte och sista året på en civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi med inriktning energisystem och hållbar utveckling på Kungliga Tekniska Högskolan.

Nu väntar examensarbetet Smart meters in water management (Smarta mätare I vattenhanteringen) som görs med koppling till Mistra InfraMaints projekt 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastrukturHandledare är projektets doktorand Amelie Bennich och projektledaren professor Mats Engwall, KTH.

Emelie och Sonia har inte direkt arbetat med frågor kring vattenförsörjning tidigare men desto mer kring effektiv energianvändning, ett ämne som återkommit i flera kurser.

Torkan en väckarklocka

– Vi tyckte att det skulle vara spännande att applicera de kunskaperna för att studera hur vattenanvändningen kan göras mer hållbar, berättar de.

Torkan och vattenbristen på flera håll i landet sommaren 2018 var en viktig påminnelse om hur viktigt vatten är som resurs och vikten av att inte använda mer vatten än nödvändigt.

Exjobbet undersöker möjligheterna som digitaliseringen skapar för VA-sektorn. Starten blir en förstudie där Emelie och Sonia försöker lära på djupet om hur den svenska VA-branschen fungerar, allmänt om vattenanvändning i hushåll samt hur smarta vattenmätare har använts runt om i världen.

En rad intervjuer

– Förstudien består dels av intervjuer med personer med mycket kunskap inom området, dels en inledande litteratursökning för att bekanta oss med den litteratur som existerar idag, säger de.

De vill samla information om vad som skulle kunna underlätta, respektive hindra, implementeringen av smarta vattenmätare i svenska hushåll och vilka för- och nackdelar en sådan implementering medföra för de olika aktörerna inom VA-sektorn. De kommer även att genomföra intervjuer med relevanta aktörer från olika delar av VA-branschen för att få flera perspektiv på frågan och för att få insikter om implementeringen av smarta vattenmätare i en svensk kontext, med insikter från de svenska sammanhangen där vattenbrist generellt sett inte är ett problem.

Finns intresset?

Det kan bli en av de stora utmaningarna: Att Sverige är ett land med mycket vatten där vatten ses som i princip gratis.

– Vi tror att många hushåll inte är särskilt intresserade eller medvetna om hur mycket vatten de faktiskt använder, vilket kan göra det svårt att skapa incitament för att installera smarta vattenmätare, säger de.

Hushåll ser olika ut och använder vatten på olika sätt, vilket gör det svårt att hitta en “one-size-fits-all”- lösning, tror de.

– Men trots att det finns flertalet utmaningar ser vi även väldigt många möjligheter, vilket är anledningen till varför det är ett så intressant område att undersöka.