Smarta brandposter digitaliserar VA-branschen

Publicerad: 16 februari, 2021

Med en smart brandpostplugg kopplas brandposterna på dricksvattennätet upp och kan varna vid läckor eller felaktig hantering.

Med en smart brandpostplugg kopplas brandposterna på dricksvattennätet upp och kan varna vid läckor eller felaktig hantering.

9000 brandposter ska kopplas upp digitalt och varna vid läckor eller skadegörelse. Det är målet för VA SYD som gått in i ett innovationspartnerskap för att undersöka hur Internet of Things (IoT) kan användas för vatten och avlopp.

VA SYD har som första svenska VA-organisation genomfört en innovationsupphandling, för att kunna koppla upp brandposter, som kan varna vid läckor eller felaktig hantering. Målet är att koppla upp VA SYDs 9000 brandposter i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Vatten och avlopp är en samhällsviktig verksamhet som ska fungera dygnet runt. VA-branschen har hundratusentals ledningar och saker utspridda över stora geografiska ytor, vilket kräver enorma resurser. Behovet av att effektivisera hanteringen av drift och underhåll är därför mycket stort.

- Vi saknar användbara digitala produkter inom VA-branschen, produkter som gör att vi kan utveckla och effektivisera hanteringen av vatten och avlopp. Vi har insett att vi själva måste vara med och driva på utvecklingen för att få fram de produkter vi själva behöver, säger Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD.

Under 2021 kommer VA SYD att utveckla en prototyp tillsammans med företaget NID och deras samarbetspartner Cthings. Under 2022 kommer den nya produkten att upphandlas och implementeras i stor skala. Projektet genomförs i samverkan med NSVA och har ekonomiskt stöd från NSVA, VA SYD, Vinnova och 4S Ledningsnät.

- Med IoT kan vi skapa helt nya möjligheter för effektiv övervakning av den samhällskritiska verksamheten som VA-branschen driver. När vi löst det första tekniska problemet är målet att fortsätta hitta nya applikationsområden där vi kan digitalisera och koppla upp en traditionell och nergrävd infrastruktur, säger Victor Pelin, utvecklingsingenjör på VA SYD.

Läs mer