Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör Mark och Fastighet - Provtillfället är fullbokat

21 oktober
Fagerudd konferens i Enköping

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Torsdagen den 21 oktober 2021, Fagerudd konferens i Enköping, på eftermiddagen (ca tid 14:00-16:30)

Pris uppgraderingstentamen, per prov 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25). Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfället, då provet genomförs digitalt.

 

OBS! I samband med övergången till handboken P122 i oktober månad kan eventuella justeringar ske av provet för auktorisation mark. Mer information kan lämnas först under hösten 2021.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.

Boende kan bokas via föreningens kansli

 

 


Kursanmälan

ID06-kurs Till kursanmälan