Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

6 december
hos VAKIN, lokal Markan, Skiljevägen 38, Umeå

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Måndagen den 6 december 2021, kl.10:00, hos VAKIN, lokal Markan, Skiljevägen 38, Umeå

Pris uppgraderingstentamen, per prov 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25). Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfället, då provet genomförs digitalt.

OBS! I samband med övergången till handboken P122 i oktober månad kan eventuella justeringar ske av provet för auktorisation mark. Mer information kan lämnas först under hösten 2021.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.


Kursanmälan

ID06-kurs Till kursanmälan