Kurs Auktoriserad rörinspektör nr 30: Mark

14 – 16 juni
Fagerudd Konferens i Enköping

Ur innehållet

 • Syften med rörinspektion
 • Genomgång av bygg- och installationstekniska begrepp
 • Förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt
 • Genomgång av vissa entreprenadförpliktelser
 • Högtrycksspolning - rengörning av ledning
 • Systemuppbyggnad
 • Ritningsläsning
 • Inspektionsrapporten, förarbeten
 • Renoveringsmetoder
 • Rapportering för P122 samt genomgång av P122 Mark
 • Lutningsmätning P122 och P91

Teoretiska pass varvas med grupparbeten. Kursen avslutas med kunskapskontroll.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll, inlämnat intyg gällande arbetslivserfarenhet samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången kurs. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system

Förkunskaper

 • Ett år i branschen (Intyg krävs inför utfärdande av auktorisation)
 • Relevant kunskap om den tekniska utrustning som används
 • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT - Personligt medlemskap i SSTT krävs vid auktorisering
 • Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfället
 • Om du tidigare, nyligen, har deltagit samt skrivit godkänt prov på vår kurs Auktoriserad rörinspektör Fastighet, behöver du ej deltaga dag 1 på detta kurstillfälle.

Kontaktperson - STVFs kansli  kontakt@stvf.se


Tid och plats - Tisdagen den 14 juni -Torsdagen den 16 juni 2022, Fagerudd konferens i Enköping 

Pris kurs (ex. moms) 22.500:- 

Pris kost och logi under kursdagarna (ex. moms) 5.900:- 

Extra logi natt före kursstart kan bokas via föreningens kansli


ID06-kurs