Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

28 januari, klockan 09:00 – 12:00
STVFs kansli, Fleminggatan 7, 3 trappor, i Stockholm

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Fredagen den 28 januari 20221, kl.9:00, på STVFs kansli, Fleminggatan 7, 3 trappor, i Stockholm

Pris uppgraderingstentamen, per prov 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25). Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfället, då provet genomförs digitalt.

OBS! I samband med övergången till handboken P122 i oktober månad kan eventuella justeringar ske av provet för auktorisation mark. Mer information kan lämnas först under vintern 2021.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.


Kursanmälan

ID06-kurs Till kursanmälan