Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

14 oktober, klockan 08:00 – 10:30
Welcome Hotel i Barkarby, Notarievägen 5

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Fredagen den 14 oktober 2022, kl.8:00, Welcome Hotel i Barkarby, Notarievägen 5

Pris uppgraderingstentamen, per prov 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P91, P93/P122 och T25). Du behöver ha med dig egen laptop till kurstillfället, då provet genomförs digitalt.

OBS! I samband med övergången till handboken P122 kan eventuella justeringar ske av provet för auktorisation mark.

Minst godkänt resultat vid kunskapskontroll samt medlemskap i SSTT krävs för utfärdande av auktorisation efter genomgången uppgraderingstentamen. Auktorisation intygas via ett intyg i pappersformat samt registrering av behörighet i ID06 system.


Kursanmälan

ID06-kurs Till kursanmälan