SPOL

SPOL är en intressegrupp som startades under slutet av år 2020 inom SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology). Gruppen har som har som mål att främja intresset för spolbilsbranschen, öka kunskapen om tekniken samt därigemnom även positivt påverka utövarnas vardagliga säkerhet.

I spolbilsoperatörers arbete med högtrycksspolning är det viktigt med relevant utbildning gällande arbetsmetoder, arbetsutrustningens användning, säkerhetsaspekter och arbetsmiljö. Genom att arbeta tillsammans kan vi gemensamt verka för en tryggare arbetsmiljö och vardag.

Precis som för rörinspektörer (STVF) är målet även för för SPOL att kunna erbjuda en auktorisation inom branschen baserad på relevanta publikationer. Arbetet med detta är påbörjat, mer information publiceras inder hösten 2023, vartefter processen fortskrider.

Vid frågor om intressegruppen kontakta gärna kansliet kontakt@ssttspol.se

SPOLs arbetsgrupp består av:

 Namn  Arbetsplats
 Jakob Kesselberg  Vretmaskin 
 Peter Nyby  Sweves Advance AB
 Christer Silver Holmberg   Telge Nät AB
Lasse Lellky  Kalmar Vatten
Björn Olsson XR Miljöhantering AB