Rörinspektionskurs nr 27: Mark - Kursen är fullbokad!

3 – 5 mars
Fagerudd Konferens i Enköping

Ur innehållet

  • Syften med TV-inspektion
  • Genomgång av bygg- och installationstekniska begrepp
  • Förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt
  • Genomgång av vissa entreprenadförpliktelser
  • Högtrycksspolning
  • Systemuppbyggnad
  • Ritningsläsning
  • Inspektionsutlåtande, förarbeten
  • Renoveringsmetoder
  • Rapportering för P93 samt genomgång av P93 Mark
  • Lutningsmätning

Teoretiska pass varvas med grupparbeten. Kursen avslutas med kunskapskontroll.

Förkunskaper

  • Ett år i branschen (intyg krävs)
  • Genomgått handhavareutbildning på kamerautrustning
  • Anställd/arbetar på företag som är medlem i STVF/SSTT
  • Om du tidigare har deltagit samt skrivit godkänt prov på vår kurs Auktoriserad rörinspektör Fastighet, behöver du ej deltaga dag 1 på detta kurstillfälle.

Kontaktperson kontakt@stvf.se
Tid och plats -
Tisdagen den 3 mars -Torsdagen den 5 mars 2020, Fagerudd konferens i Enköping
Pris kurs (ex. moms) 22.500:-
Pris kost och logi under kursdagarna (ex. moms) 5.900:-
Extra logi natt före kursstart kan bokas via föreningens kansli


ID06-kurs