Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - Grundkurs

13 – 14 november
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Stockholm

Målgrupp Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter

Ur innehållet

 • Varför schaktfritt
 • Olika metoder och deras för- och nackdelar
 • Vilka förundersökningar måste göras?
  • Rörinspektion, Geoteknik, Materialval
 • Hydrauliska förutsättningar
 • När ska man använda / inte använda schaktfria metoder
 • Projektinnehåll utifrån ett beställarperspektiv
  • Projektering, beställning, besiktning, dokumentation, kontroll, byggledning, arbetsmiljö, teknisk livslängd, miljöhänsyn, tillgänglighet
 • Hur man får information om olika metoder

Teoretiska pass varvas med gruppdiskussioner

Anmäl dig via Svenskt vattens hemsida, via kursanmälan nedan:


Kursanmälan

Till kursanmälan