Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

25 oktober
Fagerudd Konferens i Enköping

Kontaktperson kontakt@stvf.se 

Tid och plats - Torsdagen den 25 oktober 2018, Fagerudd konferens i Enköping, kl. 14:00-16:30

Pris uppgraderingstentamen, per prov 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25).

 

 


ID06-kurs