Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör mark och/eller fastighet, Teknikträffen 2020

28 januari, klockan 08:30 – 11:00
Teknikträffen 2020, Clarion Hotel Arlanda Airport

Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör -  mark och/eller fastighet 
Tisdagen den 28 januari 2020 i samband med Teknikträffen
.
 

Kontaktperson: mailto:kontakt@stvf.se

Tid och plats: Tisdagen den 28 januari 2020, Clarion Hotel Arlanda Airport, Stockholm, kl. 8:30-11:00

Pris uppgraderingstentamen, per prov: 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25). Låneexemplar kommer ej att tillhandahållas vid detta provtillfälle!

OBS! Ange på din anmälan, vid övriga kommentarer, vilken/vilka uppgraderingstentamen du önskar skriva (mark och/eller fastighet)


ID06-kurs