Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör mark och/eller fastighet, Teknikträffen 2021

10 februari, klockan 08:30 – 11:00
Teknikträffen 2021, Scandinavian XPO, Arlanda stad

Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör -  mark och/eller fastighet 
Onsdagen den 10 februari 2021,  i samband med Teknikträffen
.
 

Kontaktperson: mailto:kontakt@stvf.se

Tid och plats: Onsdagen den 10 februari 2021, Scandinavian XPO, Arlanda Stad, Stockholm, kl. 8:30-11:00

Pris uppgraderingstentamen, per prov: 1.700:- (ex. moms)

Övrig information: Tag gärna med dig dina handböcker till provtillfället (P93 och T25). Låneexemplar kommer ej att tillhandahållas vid detta provtillfälle!

OBS! Ange på din anmälan, vid övriga kommentarer, vilken/vilka uppgraderingstentamen du önskar skriva (mark och/eller fastighet)


Kursanmälan

ID06-kurs Till kursanmälan