Nyheter

Lägesrapport – revidering av P93

21 maj, 2019

Referensgruppen samlades 24 april på Svenskt Vattens kontor för att gemensamt diskutera struktur och innehåll på den kommande revideringen av publikationen P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark.

Läs mer

Nu startar revideringen av P93

16 april, 2019

Publikationen för inspektion av avloppsledningar i mark, P93, har nu 13 år på nacken. Den togs fram gemensamt med övriga nordiska länder. Danmark och Norge har redan reviderat sina publikationer, Finland är också på gång och Svenskt Vatten har nu startat arbetet med revidering.

Läs mer

Kamerasystem på fyrhjuling skapade nya användningar

15 april, 2019

Vissa entreprenörer är mer kreativa att dra nytta av vad deras kamerasystem kan erbjuda. Atle Berg på Rörinspektion i Trestad har lagt sitt kamerasystem på fyrhjuling, trilla och pallyft och därmed skapat nya uppdrag.

Läs mer

Betongledning i dåligt skick efter 45 år

29 mars, 2019

Vid en TV-inspektion av spillvattenledningen under Hamrinsberget i Umeå upptäcktes att det var i mycket sämre skick än förväntat. Svavelsyra har bildats och håller på att fräta sönder betongledningen. Dessutom vilar en dricksvattenledning på avloppsledningen varför åtgärder måste vidtas omedelbart så att ledningen inte brister.

Läs mer

Antalet brunnsinspektioner behöver ökas

20 mars, 2019

Omfattningen av brunnsinspektioner kommer sannolikt att öka i framtiden. Brunnar inspekteras inte i den omfattningen som ledningsägarna borde. - Nej, men de borde göra, säger Dennis Hellström, IRG TV-inspektion.

Läs mer

Teknikträffen fick höga betyg av deltagarna

14 mars, 2019

Sammanställningen av de svar som deltagarna på Teknikträffen gav på en enkät är nu klar och visar att STVF:s konferens får höga betyg både från rörinspektörer och från läcksökare, som fanns med för första gången.

Läs mer

Rekordstort intresse för Rörnät och klimatkonferensen

6 mars, 2019

Om tre veckor arrangerar Svenskt Vatten konferensen ”Rörnät och klimat” 26-27 mars i Göteborg och över 650 deltagare är anmälda. Miniutställningen har dessutom lockat 55 utställare. Konferensen slår rekord på alla fronter.

Läs mer

Debatt: Otidsenligt att tillämpa ”läckagerabatt”

4 mars, 2019

Rättspraxis för ”läckagerabatt”, eller ”onormal vattenförbrukning och/eller överförbrukning hanteras” enligt Svenskt Vatten P100, minskar incitamentet för ledningsägaren att hålla sin anläggning i gott skick och skyndsamt åtgärda uppkomna läckage.

Läs mer

Utläckage inläckage och felkopplingar

8 februari, 2019

Det är oftare lättare att åtgärda utläckage än inläckage. Och vill verkligen alla kommuner veta hur stort det koncentrerade utläckaget är eftersom det problemet också kan röra sig om ett miljöbrott? Det var några av sakerna som Mathias von Scherling, RISE, tog upp i sitt föredrag. Sist ut var Christoffer Johansson från Svapipe om hur företaget arbetar med rök och färgat vatten för att bli av med kostsamt tillskottsvatten genom ledningsinventering och lokalisering av felkopplingar.

Läs mer

Innovativt och strategiskt arbete i Göteborg

7 februari, 2019

Kretslopp och vatten i Göteborg har idag omkring 100 stycken mätzoner för läckageövervakning. Fullt utbyggt kommer det att vara det dubbla. Hur man arbetar för en ökad läckagekontroll via innovativt och strategiskt arbete var rubriken för Tommy Ekblads föredrag på Teknikträffen.

Läs mer