Nyheter

Enda tettere bånd mellom SSTT og RIN

16 maj, 2018

Samarbeidet mellom Rørinspeksjon Norge og SSTT vil bli ytterligere styrket når lederen av RIN, Peer Christian Nordby, nå også er valgt inn som varamedlem til styret i SSTT.

Läs mer

Vinst både för beställare och rörinspektörer

26 april, 2018

Den 14e november arrangerar Svenskt Vatten kursen ”Rörinspektion för beställare”. Kursledare är Anne Adrup, Sweco, och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun – båda medlemmar av SSTT:s svenska arbetsgrupp. Kompetensen bland beställare av rörinspektioner är nämligen mycket varierad och det vore en vinst både för beställare och rörinspektörer om kunskapen var jämnare och i vissa fall högre.

Läs mer

Skövde arbetar proaktivt med ledningsnäten

25 april, 2018

Ifjol hade Skövde kommun 12 stycket avloppsstopp. Det gör bedömning av Skövde till ”mycket god” av Svenskt Vatten. Bakom resultatet ligger ett mångårigt förebyggande arbete.

Läs mer

En bauta i skandinavisk VA har tatt farvel

24 april, 2018

En av de fremste frontfigurer i skandinavisk VA, Arve Hansen, døde natt til torsdag 19.april på Drammen helsehus etter lang tids sykdom. -Arve gikk bort så alt for tidlig, bare 64 år gammel. Likevel er det få som har utrettet så mye for synliggjøring og kompetanseheving innen VA faget i Skandinavia, sier leder i Rørinspeksjon Norge, Peer Christian Nordby.

Läs mer

Databas ovärderlig för planeringen

15 mars, 2018

Sedan 2008 filmar Botkyrka kommun sitt ledningsnät i egen regi och all information samlas i VA-Banken.

Läs mer

Många utmaningar i en växande storstadsregion

12 mars, 2018

Politikerna i Stockholm har bestämt att huvudstaden ska vara en av de mest hållbara städerna i Europa. Det är en utmaning för Stockholm vatten och avfall, SVOA, eftersom de äldsta delarna i ledningsnätet är från 1860-talet – och fortfarande i drift.

Läs mer

78 procent av dagvattennätet på privat mark

12 mars, 2018

Enligt en ny rapport från Svenskt Vatten utveckling, SVU 2017-13, så ligger 70-80 procent av det totala ledningsnätet i Sverige när det gäller dagvattennätet på privat mark.

Läs mer

Nu ska dricksvattnet skyddas bättre

12 mars, 2018

Den 1 mars överlämnade regeringen förslag till Lagrådet med syftet att stärka skyddet av dricksvattnet i Sverige. Lagrådsremissen innehåller förslag om säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner samt en tydlig uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet.

Läs mer

NoDig är svaret på framtidens utmaningar

9 mars, 2018

Simon Åkerlund gav vid SVOA:s mässdag en historisk exposé över hur schaktfritt vuxit fram under en lång rad av år och nu har en nyckelroll i att säkra VA-försörjningen för kommande generationer.

Läs mer

Morgondagens renovering av ledningsnät

9 mars, 2018

De flesta tar för givet att drickbart vatten ska komma ur kranen i hemmet, men väldigt få vet om att behovet av ledningsnätens renoveringar är en växande miljöfråga. Bland kommuner finns det exempel både på de som satsar väldigt lite medel och skjuter frågan framför sig - och de som har genomarbetade metoder för att kontinuerligt ta hand om frågan. Men även om rent dricksvatten är en mycket stor och viktig framtidsfråga lär det inte vara en av de hetare valfrågorna i år.

Läs mer