Rörinspektionskurs nr 25: Fastighetsinspektion - Kursen är fullbokad!

2 – 4 april
Fagerudd Konferens i Enköping

Ur innehållet

•Syften med TV-inspektion

•Genomgång av bygg- och installationstekniska begrepp

•Förfrågningsunderlag, anbud, kontrakt

•Genomgång av vissa entreprenadförpliktelser

•Högtrycksspolning

•Genomgång handbok Se rören inifrån T25:2012

•Observationstyper, felorsaker, konsekvenser

•Upprättande av inspektionsutlåtande

• Säker Vatten - Genomgång av branschregler 2016:1

•Ritningsläsning VVS

 

Teoretiska pass varvas med grupparbeten. Kursen avslutas med kunskapskontroll.

 

Förkunskaper

  • Ett år i branschen (intyg krävs)
  • Genomgått handhavareutbildning på kamerautrustning
  • Anställd/arbetar på företag som är medlem i SVTF/SSTT

 

Kontaktperson kontakt@stvf.se

 

Tid och plats Tisdagen den 2 april -Torsdagen den 4 april 2019, Fagerudd konferens i Enköping

Pris kurs (ex. moms) 20.500:-

Pris kost och logi under kursdagarna (ex. moms) 5.900:-

Extra logi natt före kursstart kan bokas


ID06-kurs